RIDER TECHNICZNY

Posted by on Feb 9, 2014

Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Wykonawcą. Zawiera on niezbędne minimum techniczne umożliwiające wykonawcom przeprowadzenie występu, a publiczności odbioru na właściwym poziomie artystycznym wystawianego spektaklu.

Scena powinna znajdować się w budynku (dom kultury, aula, sala wiejska itp.). Wymiary sceny powinny być takie, aby w swobodny sposób występujący mogli zaprezentować spektakl. Ewentualne kable znajdujące się na scenie powinny być tak ułożone, aby jak najmniej przeszkadzały występującym. W pobliżu sceny winien się znajdować stolik oraz 3 krzesła.
Oświetlenie odpowiednie do miejsca występu oraz specyfiki i wielkości sali.
Wykonawca występując w małych salkach nie używa mikrofonów celem nawiązania bliskości z publicznością. Gdy sala wymaga nagłośnienia we frontowej części sceny winny się znajdować cztery statywy, na których znajdują się działające mikrofony (dwa z nich winny być bezprzewodowe).
Występujący w trakcie przedstawienia przebierają się i zmieniają rekwizyty. W związku z tym na scenie, bądź bezpośrednio przy niej wymagana jest kulisa (kotara, parawan, zastawka). Miejsce to winno być niewidoczne dla publiczności oraz bezpieczne. Funkcje kulisy może ewentualnie spełniać garderoba.
Winno być to pomieszczenie możliwie blisko sceny niedostępne dla osób postronnych. W przypadku występu z całym programem garderoba winna być podzielona na damską i męską mieszczącą odpowiednio 6 kobiet oraz 13 mężczyzn, gdyż Teatr Wielki z Cigacic składa się obecnie z 18 osób występujących. Wyposażenie każdej z nich powinno zawierać: światło, kilka krzeseł, stół bądź stolik, dostęp do łazienki z toaletą zaopatrzoną w mydło i papier toaletowy. W przypadku wystawiania fragmentu spektaklu garderoba może być jedna (dostosowana do ilości osób występujących). W gestii organizatora jest zapewnienie cateringu w postaci: wody mineralnej (gazowanej, niegazowanej), napojów słodzonych, soków, herbaty, kawy, mleka oraz cukru. Kwestia cateringu zawierającego napoje oraz poczęstunek zależy od indywidualnych uzgodnień z Dyrektorem Artystycznym.
W przypadku, gdy wykonawca dociera na miejsce występu własnym środkiem transportu na koszt organizatorów (preferowane przetransportowanie wykonawców przez organizatorów) organizator jest zobowiązany zapewnić parking dla kilku samochodów (dokładne ustalenie każdorazowo z dyrektorem artystycznym wykonawcy) możliwie najbliżej miejsca występu celem ułatwienia wyładowania i przeniesienia wszelkich strojów oraz rekwizytów przed i po spektaklu.

 

Wszelkie odstępstwa od niniejszego dokumentu prosimy konsultować z

Dyrektorem Artystycznym Teatru Wielkiego z Cigacic

Marzeną Wozińską

tel. 604 558 656.

teatr@teatrcigacice.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress